11/5/11

D'ApropNom: D’Aprop
Durada: 6 ‘02’’
Autor: Oriol Pedregosa Gutiérrez

Fent ús de plans molt tancats, he enregistrat fragments de parets, metalls i tota mena de superfícies texturades. Aquest treball no pretén ser narratiu, però si que prova d’apropar-nos a indrets i recorreguts que només podem descobrir quan mirem el nostre entorn D’Aprop.