4/6/13

CIUTAT / TEMPS / MASSA

CIUTAT / TEMPS / MASSA

Sèrie complerta a:

CIUTAT / TEMPS / MASSA


Entendre la ciutat com un indret en transit i reflexionar a traves de les imatges sobre com les persones funcionen com una enorme massa en l’espai públic, és l’objectiu principal d'aquest treball.

Les fotografies de llarga exposició realitzades a plena llum del dia han permès enregistrar les persones com un flux en moviment, permetent així que la imatge sigui entesa com el registre de tot un espai de temps i no com un instant.